Tìm địa điểm FedEx - Việt Nam

5 Locations

Các giải pháp vận chuyển đáp ứng nhu cầu của bạn

FedEx cung cấp các dịch vụ vận chuyển đa dạng có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh đặc thù của bạn.

Điểm đến của bạn nằm ở Châu Âu?

Xem mạng lưới, dịch vụ và hướng dẫn về vận chuyển từ Việt Nam đi Châu Âu của chúng tôi và nhận tư vấn miễn phí.

Bạn cần thêm hướng dẫn về việc quản lý những lô hàng của mình?

Tài liệu Hướng Dẫn về Dịch vụ này sẽ giúp bạn bắt đầu hành trình khám phá những dịch vụ và tài nguyên của chúng tôi.

Điều chỉnh một số thủ tục nhận hàng

Người gửi hàng không có tài khoản vận chuyển, gửi hàng tại quầy phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp.

Địa điểm FedEx - Việt Nam