FedEx World Service Center

Dịch vụ tại cửa hàng

  • Dịch vụ Thứ Bảy
  • Vận chuyển Express
  • Nhận nhãn vận chuyển

Theo dõi trạng thái của gói hàng FedEx

Nhập số theo dõi FedEx hoặc số phiếu dán cửa vào bên dưới.

Các địa điểm ở gần