Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu FedEx

Dịch vụ tại cửa hàng

  • Vận chuyển Express
  • Dịch vụ Thứ Bảy

Theo dõi trạng thái của gói hàng FedEx

Nhập số theo dõi FedEx hoặc số phiếu dán cửa vào bên dưới.

Các địa điểm ở gần